ANKA HABER AJANSI / (HM/ÖZK) | 10 Aralık 2013 Salı TSİ:17:27

-The Bosphorus Energy Club’ın “Enerji, Yatırım ve Jeopolitikada Yeni Bölgesel Oyun Değiştiriciler” konulu ilk etkinliği 12 Aralık Persembe günü, İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL(ANKA) – Türkiye’nin enerji oyuncusu olma politikalarını destekleyecek yeni bir adım atıldı. Global Resources Corporation Başkanı ve eski diplomat Mehmet Öğütçü’nün girişimiyle kurulan ve Onursal Başkanlığı’nı Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın üstlendiği The Bosphorus Energy Club, ilk toplantısını 12 Aralık Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştiriyor. Kulübün kurucuları arasında BP, Shell ve SOCAR küresel ve bölgesel devlerin yanı sıra Tüpraş, TPAO ve Botaş da yer alıyor.
Geçmişte OECD ve Uluslararası Enerji Ajansı’nda üst düzey görevlerde bulunan, eski diplomat Mehmet Öğütçü’nün öncülüğünde The Bosphorus Energy Club adıyla yeni bir oluşum hayata geçirildi. The Bosphorus Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü, son dönemde oldukça hareketlenen enerji dünyasında daha etkili, güvene dayalı ortaklıklara, kişisel ağlar ve bilgi paylaşım kanallarına, yeni işbirliği biçimlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Resmi kanallardan ya da şirketler üzerinden yürütülen ve çoğu zaman biçimsel yönü ağır basan diyalog kanalları bulunduğunu belirten Öğütçü, bunların ilişkilerin geliştirilmesine fayda sağlasa da sonuç almaya, tarafların birbirinin kaygı, menfaat ve önceliklerini daha iyi anlamalarına, açık sözlülükle tartışmalarına, iş görmelerine yeterince fırsat vermediğini kaydetti.

-“HEDEF, ÖNCELİKLE GÜVEN ORTAMLARI YARATMAK”-

Bu yüzden enerji alanında esnek ve kişisel ilişkiler marifetiyle öncelikle güven ortamı yaratmayı hedef edinen, diyalog ve karşılıklı menfaatlere hizmet edecek “kazan-kazan” anlayışıyla çalışan ortaklıkların büyük önem taşıdığının altını çizen Öğütçü, “Yeni kurulan The Bosphorus Energy Club, hissedilen bu eksikliği doldurma, mevcutları gözardı etmeyen ama onların üzerine farklı, yeni bir kanal inşa etme amacıyla yola çıkıyor” dedi.

-“ONURSAL BAŞKAN TANER YILDIZ”-

The Bosphorus Energy Club’ın onursal başkanlığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız üstleniyor. Türkiye’nin bu girişimin öncü kurucularından birisi olmasının son derece doğal olduğunu belirten Öğütçü “Zira, sadece enerjide değil ulaşımda, iletişimde, finans akışlarında, ticaret ve yatırımlarda da bölgesel merkez olma iddiasındaki bir ülkenin bu girişimde lokomotif rol oynaması beklenir” diye konuştu.

-“TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAMAYA HAZIR”-

Dünyanın en büyük enerji rezervlerinin üzerinde oturan devletleriyle en çok enerji tüketen ülkelerinin tam ortasında bulunan Türkiye’nin kendisinin de iç dinamizmiyle büyük bir enerji tüketicisi olduğunu vurgulayan Öğütçü şunları söyledi:
“Hem Boğazlar, hem boru hatları, hem çift yönlü enterkonekte elektrik iletim bağlantıları hem de tanker trafiği yoluyla enerjinin üretim merkezlerinden tüketim merkezlerine ulaştırılmasında kilit rol oynamaya hazır bir ülke. Kuruluş hazırlıkları süren Enerji Borsası’nda oluşacak fiyatlar, sadece Türkiye’deki değil, diğer bölge ülkelerindeki yatırımcılar tarafından da referans alınacak.”

-“ÇEKİM MERKEZİ OLMANIN YOLU”-

Öğütçü, Türkiye’nin güçlü bir çekim merkezi haline gelmesinin bir şartının da sağlam bir entellektüel sermayenin ve ilişkiler ağının devreye girmesiyle olacağını ifade ederek şöyle dedi:
“Gerçekten etkili, bölgesel ve küresel ilişkiler şebekesi geliştirecek, yapıcı ve karar almaya dönük düşünce üreten, ciddiye alınan, oyun kurucu rolü üstlenebilecek, yönlendirici yapılara ihtiyaç var. Türkiye, sadece bu tür düşünsel etkinlik merkezlerine ve güçlü ilişkiler şebekesine dahil olmakla kalmamalı, aynı zamanda bu alanlarda öncü faaliyetlere imza atmalı. İşte The Bosphorus Energy Club da bu yaklaşımla kuruldu.”

-“İLK ETKİNLİK PERŞEMBE GÜNÜ”-

The Bosphorus Energy Club’ın “Enerji, Yatırım ve Jeopolitikada Yeni Bolgesel Oyun Değiştiriciler” konulu ilk etkinliği 12 Aralık 2013 Persembe günü, İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Basına kapalı yapılacak toplantı öncesinde ve sonrasında Onursal Başkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da The Bosphorus Energy Club konusunda bazı açıklamalarda bulunması bekleniyor. The Bosphorus Energy Club, dünyanın önde gelen enerji, finans ve siyasi aktörlerini İstanbul’da yılda en az bir kez dışarıya kapalı toplantılarda bir araya getirmeye devam edecek.

-“THE BOSPHORUS ENERGY CLUB KİŞİSEL ŞEBEKELER OLUŞTURMAK İÇİN ÇABA GÖSTERECEK”-

Mehmet Öğütçü, tüm çevre ülkeleri kapsayan bölgesel bir karakteri öne çıksa da, The Bosphorus Energy Club’ın, tüm dünyayı kucaklayan bir vizyonu bulunduğunun altını çizdi. Öğütçü’nün verdiği bilgiye göre, The Bosphorus Energy Club, gerek bünyesindeki kurucu ve üyeleriyle, gerekse yürüteceği faaliyetlerle Asya’nın en doğusundan, Avrupa’nın en batısına, kuzeydeki Rusya’dan, güneydeki Ortadoğu ve Afrika ülkelerine, hatta Amerika ve Avustralya’ya kadar tüm dünyada enerji alanındaki tüm gelişmeleri radarında tutacak. Ayrıca enerji alanında kritik öneme sahip Erbil, Bakü, Aşkabat, Astana, Moskova, Abu Dabi, Riyad, Telaviv, Londra, Brüksel, Houston, Pekin, Tokyo gibi başkent ve merkezlerde de faaliyetler düzenlenecek. Belli bir ihtiyaca ya da önceliğe cevap olarak düzenlenecek her faaliyet sonrasında The Bosphorus Energy Club tarafından en geniş çerçevede görüş ve menfaatleri yansıtan ve karar alıcılara ışık tutacak duyurular yayınlayacak. The Bosphorus Energy Club, bölge ülkelerdeki hükümet ve şirket liderlerinin yanısıra vizyoner ve kanaat önderi isimleri, resmi olmayan, samimi, esnek, kamuya kapalı ortamlarda bir araya getirerek, güven ilişkisi tesis etmek, işbirlikleri, ortaklıklar ve kişisel şebekeler oluşturmak için çaba gösterecek.

-“BEC’İN AMAÇLARINDAN BİRİSİ DE GÖRÜŞ GELİŞTİRMEYE KATKI SAĞLAMAK”-

BEC sayesinde bölge ülkelerinin kendi aralarındaki iletişimin güçleneceğini de belirten Öğütçü, “BEC’in amaçlarından birisi de bölge ülkelerinin birbirleriyle ilişkilerini sadece küresel büyük oyuncular üzerinden kurmak yerine doğrudan diyalog mekanizması tesis etmek, bölgesel şebekeler ve ilişkiler oluşturmaya, önemli konularda görüş ve öneri geliştirmeye katkı sağlamak” diye konuştu.

-TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, BP, SOCAR KURUCU-

The Bosphorus Energy Club, enerji sektöründen güçlü bir destek görüyor. Kurucu üyeler arasında Enerji Bakanlığı, Ege Gaz, Genel Energy, TÜPRAŞ, Aygaz, OPET, SOCAR, BP, PwC, Global Resources Partnership, TPAO ve BOTAŞ da yer alıyor. Kuruluş toplantısından sonra başvurular değerlendirilerek The Bosphoros Energy Club’a üye kabul edilebilecekler. Kuruluş çalışmalarının başından itibaren BEC girişimine destek veren çok sayıda uluslararası kuruluş da var. Bunlardan bazıları şöyle: Amadeus Institute of Morocco, Azerbaijan Oil Committee, ASEAN Council on Petroleum, Brussels Energy Club, D-Group, D-8 Economic Co-operation Organisation, Emirates Center for Strategic Studies of Abu Dhabi, Energy Charter, Energy Intelligence, European Council on Foreign Relations, International Energy Forum, Kazakhstan’s KazEnergy, Paris Energy Club, Russia Energy Security Fund, Windsor Energy Group ve Woodmackenzie.

-BEC’İN AJANDASINDA NELER VAR?-

Mehmet Öğütçü, BEC’in ileriye yönelik faaliyet ajandasında, gerek bölgesel, gerek küresel enerji camiasında cevabı aranan pek çok soruya cevap aramak gerektiğini ifade ederek sorulardan bazılarını şöyle sıraladı:
“-Enerji dünyasında karar alma mekanizmaları nasıl çalışıyor? Enerji ticareti, yatırımı ve projelerinde etkin müzakere teknikleri/yöntemleri nelerdir?
-Konvansiyonel olmayan gaz ihracatının bölge ülkelerinin gaz arz ve talebi ile rekabet güçlerini nasıl etkileyecek?
-Yenilenebilir enerji, subvansiyonsuz nasıl ayakta durabilir? Hangi teknolojilere yoğunlaşmalı?
-Bölgemizde nükleer enerjinin geleceği var mı? Nasıl sinerjiler yaratılabilir?
-Talep artışını makul düzeylerde tutabilmek için kamu-özel sektör arasında nasıl bir enerji verimliliği ve talep yönetimi ortaklığı gerekir?
-Dünyadaki etkili enerji diplomasisi uygulamaları nelerdir?
-İran’ın yeniden uluslararası enerji camiasına açılmasının bölgesel yansımaları nasıl olacaktır?
-Doğu Akdeniz gazının çıkartılması, taşınması ve satılmasında siyasi uyuşmazlıkları geri plana itecek ne gibi yaratıcı yaklaşımlara ihtiyac var?
-Irak’tan petrol ve doğal gaz ihracatında karşılaşılan güçlüklerın çözümü için nasıl bir yol haritasi?
-Rusya ile bölge ülkelerinin enerji ortaklığının gelecekte nasıl seyredeceği öngörülüyor?
-Avrupa Birliği’nin enerji sektörüne yönelik çalışmalarının bölge ülkelerine yansıması ne olur?” (ANKA)
(HM/ÖZK)