bilim-sanat

BİLİM VE SANAT VAKFI

KÜRESEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ | YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

Dünya Enerjisindeki Oyun Değiştirici Dinamikler: Türkiye İçin Yansımaları ve Fırsatlar

Mehmet Öğütçü

24 Ocak 2015 14:00

Küresel Araştırmalar Merkezi “Avrasya Konuşmaları” toplantı dizisinin dokuzuncusunda Küresel Kaynaklar Grubu ve Boğaziçi Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü’yü  misafir ediyor. Öğütçü, küresel enerji siyasetinin çeşitli parametrelerine dair yapacağı sunumunda, Türkiye’nin dünya enerji siyasetindeki konumunu değerlendirecek. Toplantı, 24 Ocak Cumartesi günü saat 14:00’te Şakir Kocabaş Salonu’nda başlayacak.

Mehmet Öğütçü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdikten sonra London School of Economics (LSE)’den Uluslararası Ekonomi üzerine yüksek lisans derecesini aldı. Daha sonra, Bruges’deki College d’Europe’da Avrupa Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Öğütçü, halen zaman zaman LSE, Reading University, Dundee University ve Harvard’ta “Enerji Jeopolitiği”, “Rekabet Gücü ve Kalkınma İçin Yatırım” konularında ders vermektedir. Çin, Rusya, Orta Asya, Ortadoğu ve Türkiye ile ilgili enerji, jeopolitika ve yatırım konularında, uluslararası alanda tanınmış bir otorite kabul edilen Öğütçü, Boğaziçi Enerji Kulübü’nün ve Londra merkezli Küresel Kaynaklar Grubu’nun başkanlığını yürütmektedir. Bunların yanında Enerji Şartı Anlaşması Ortadoğu ve Kuzey Afrika Özel Temsilcisi olarak yer alan Öğütçü, çeşitli platformlarda enerji siyaseti ve piyasası üzerine yazılar yazmaktadır.

*Toplantı herkese açık olup Bilim ve Sanat Vakfı’nın Şakir Kocabaş salonunda gerçekleştirilecektir.

Bilim ve Sanat Vakfı (Foundation for Sciences and Arts) Küresel Araştırmalar Merkezi (Centre for Global Studies)

Adres: Vefa Cad., No: 41, 34134, Vefa/İstanbul
Tel: +90 212 528 22 22 / 801-802
Faks: +90 212 513 32 20
E-Posta: kam@bisav.org.tr

http://www.facebook.com/bsv.kam  https://twitter.com/BSVKAM