08AralikEnerji Günlüğü | 08.12.2014  11:03 | 

Türkiye ve çevresindeki devasa uluslararası enerji projelerine finansman sağlamak üzere çekirdek bir enerji fonu oluşturulması hedefleniyor.

Gerek Türkiye`de gerekse yakın çevresinde son dönemde yaşanan enerji, yatırım ve jeopolitik gelişmeler, enerji alanında karar alıcıları yılda bir kez bir araya getirmeyi hedefleyen Bosphorus Energy Club`ı (BEC) harekete geçirdi. Daha önce yılda bir ya da iki, ihtiyaç duyulması halinde üç-dört toplantı düzenlemeyi planlayan BEC, üçüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.

BEC`i bu toplantıyı yapmaya iten faktörler arasında, özellikle dünya enerji piyasalarında büyük yankı uyandıran, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin`in son Türkiye ziyareti sırasında ortaya attığı öneriler ile petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün hem şirketler hem enerji sektörü yatırımları ve ülke ekonomisine etkileri başı çekiyor.

Kürt petrolü ve doğal gazına ilişkin ortaya çıkan yeni dinamikler, Dogu Akdeniz`de doğalgaz keşifleri nedeniyle durulmayan sular, 45 milyar dolarlık Güney Gaz Koridoru`ndaki yeni adımlar, Avrupa Birliği Komisyonu`nda yeni bir enerji ekibinin işbaşına gelmesinin yansımaları, İran ile müzakerelerdeki tikanma ve enerji projelerinin hareketlenmesi ihtimali, Çin`deki daralma ve yenilenebilir enerjideki beklenmedik hamleler de, diğer faktörler.

BEC İcra Başkanı Mehmet Öğütçü`nün verdiği bilgiye göre, Türkiye ve yakın çevresinin en güçlü enerji şirketlerini çatısı altında toplayan BEC üyelerinden, önümüzdeki dönemde dünyada 48 trilyon dolara varan yatırım gereksiniminin, Türkiye ve çevresindeki devasa projelerin finansmanının nasıl ve hangi kaynaklardan sağlanabileceğine bakılması, bunun tartışılması yönünde talep geldi. Öğütçü bu çerçevede, önemli projelere çekirdek sermaye sağlayabilecek bir enerji fonu oluşturulmasının da tartışma gündeminde olduğunu vurguladı.

Mehmet Öğütçü şunları söyledi:
“Bu dinamik ortamda, kuruluş amacına uygun şekilde ve üyelerimizin talebi üzerine BEC yeniden toplanma ihtiyacı duydu. 11 Aralık Perşembe günü yapılacak dar katılımlı ve açılış oturumu dışında medyaya kapalı toplantısında, enerji sektörüne yön veren üyeleri, yatırımcı ve siyasi karar alıcılarla birlikte bu gelişmelerin gerçek oyuncularla, ilk elden değerlendirilip iş dünyası, hükümet ve uluslararası yöneticilere ışık tutmasına karar verildi.”

BEC TOPLANTISINDA KONUŞULACAKLAR

– Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin`in Güney Akım yerine getirdiği Türk Akım önerisi.

– Batı`nın İran`a yönelik yaptırımlarının kalkması sonrası yeni enerji yatırım denklemi.

– Irak Kürt Bölgesi ile Bağdat arasında varılan petrol ihracı anlaşması ile gündemdeki yeni gaz yatırımları.

– Doğu Akdeniz`deki doğalgaz yarışında İsrail`in son hamleleri…

– Hazar havzasında Statoil ve Total gibi batılı dev oyuncuların yıtırımlardan çekilmesi.

– Kazakistan`da Kashagan sahasının hayal kırıklığı yaratmaya devam etmesi.

– Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan güzergahındaki TAPI Boru Hattı projesinin canlandırılması .

– Petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün hem şirketler hem de kaynak ülkeleri açısından yarattığı ciddi sıkıntılar ile enerji yatırımlarının azalması arasındaki ilişki.

– Kaya gazının ve diger konvansiyonel olmayan yakıtların geleceği, mevcut küresel düzeni ve Türkiye`nin çevresini nasıl etkileyeceği.

– Yenilenebilir, nükleer enerjinin mevcut enerji denklemindeki yerinin nasıl güçlendirileceği.

– Enerji verimliliği projeleri ve iklim değişikliği.

– Turkiye`nin gelecek 10 yılda ihtiyaç duyduğu 120 milyar dolarlık enerji yatırımları ile dünyanın 2035`e kadar harcaması gereken 45 trilyon doların nasıl ve nereden bulunacağı…