Boğaziçi Bildirgesi

Kadınların Enerjideki Konumunun Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi

(Boğaziçi Enerji Kulübü’nün 27 Mart 2018 tarihli toplantısında kabul edilmiştir)

 

 1. Kadınların gerek iş dünyası gerekse kamu kuruluşlarında ve uluslararası örgütlerdeki mevcudiyetleri son 20-30 yıl içerisinde önemli artış kaydetti. Bununla birlikte, kadınların konumunun daha da sağlamlaştırılması, gerçek potansiyellerinin farkına varılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin klasik söylemlerin ötesinde etkili önlemler ve eylemler yoluyla sağlanması için önümüzde hala uzun bir yol var.

 

 1. Enerji sektöründe yer alan kadınlar için durum çok daha iyi görünmüyor. Enerji sektöründe üst yönetim pozisyonlarında çalışan kadın sayısı diğer sektörlere göre daha az. Dolayısıyla, daha çok kadının sektörde yer almasını teşvik etmek ve yetenek açığını kapatmak adına gelecek nesilleri hazırlamak için acil bir eylem planına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

 

 1. Enerji, ekonomik büyümenin önemli bir sürükleyici motorudur ve yaratılan, paylaşılan refah önemli ölçüde buna bağlıdır. Enerji ve ilgili sektörler şu anda yeni yaklaşımlar, yetenekler ve iş modelleri gerektiren köklü bir dönüşüm sürecindedir. Dolayısıyla; katılımı, yenilikçiliği ve şeffaflığı kucaklayan bir enerji sektörü için yeni bir gelecek oluşturmak adına, bu önemli sektörde karar alma süreçlerinde cinsiyet çeşitliliğinin desteklenmesi zorunluluk arz etmektedir.

 

 1. Enerjinin; çevre, teknoloji, bilim ve pazarlamadan devlet ilişkilerine, yasa ve düzenlemelere, ticaret ve finansmana kadar geniş bir uzmanlık ve disiplin yelpazesini kapsadığını kabul ederek, aşağıdaki önlemlerin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz:
 • Enerji sektörünün, genç kadınlar arasında bilinirliğinin ve cazibesinin arttırılması; basılı ve elektronik medya dâhil olmak üzere tüm mevcut kanalların etkili bir şekilde kullanımı.
 • Enerji konusunun tüm eğitim kurumlarında önemli bir müfredat olarak yer almasının sağlanması (hem yükseköğretim hem de mesleki ve teknik eğitim ve öğretim düzeyinde) ve her yaştan kadına kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda destek verilmesi.
 • Enerji sektöründeki kadınların, stajyerlikten üst düzey yönetim seviyesine kadar her aşamada desteklenmesi adına, mentörlük ve koçluk programlarının başlatılması.
 • Kadınlara ait işletmelerin desteklenmesi için finansın talep yönünün güçlendirilmesi ve enerjide kadın girişimcilerin kapasitenin arttırılması.
 • Genç kadınların, sadece geleneksel enerjide değil, aynı zamanda nükleer enerji, yenilenebilir enerji ve diğer yenilikçi sektörlerde de kariyer yapmalarının teşvik edilmesi.
 • Enerji şirketlerinin, işe alım sürecinde kadın adaylara pozitif ayrımcılık uygulamaya teşvik edilmesi.
 • Dünya çapında enerji alanında aktif çalışan kadın grupları arasında uluslararası değişimlerin ve ortak işbirliği çalışmalarının desteklenmesi.

 

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!

 1. Bu tesbitlerden hareketle; hükümet yetkililerine, iş dünyası ve uluslararası örgüt liderlerine aşağıdaki hususlarda eyleme geçme çağrısı yapıyoruz:
 • Yukarıda bir kısmı sıralanan beklentiler ve öncelikler ışığında uygulanabilir eylem planları geliştiriniz ve bunları, takip edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi adına anlaşılır ve şeffaf bir şekilde kamuya beyan ediniz.
 • Bu çabaları desteklemek için belirli bir bütçe ayırınız ve konuyla ilgili düzenli ilerleme raporları hazırlayınız.

 

 1. G7 dönem başkanı olan Kanada’nın, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konularına G7 çalışmalarında yer verilmesi ve 2018 bakanlar toplantısının ana temasını oluşturması kararını da memnuniyetle selamlıyoruz.

 

 1. Boğaziçi Enerji Kulübü; kadınların enerji ve diğer ilgili alanlardaki konumunun iyileştirilmesi adına neler yapılması gerektiği konusunda somut adımlar atılması için enerjinin liderleri arasında farkındalık yaratmak üzere, bu Bildirgeyi tüm ilgili paydaşlara iletecek, bu alanlardaki ilerlemeyi takip edecek ve kazanım ve eksiklikler konusunda hem üyeleri hem de uluslararası ortakları ile birlikte bir ön çalışma gerçekleştirecektir.

 

İletişim: 

Cornelia Meyer (meyer.cornelia@googlemail.com)

Mehmet Öğütçü (m.ogutcu@bosphorusenergyclub.org)

 

Referans Sayfaları: 

Hurriyet Daily News | 29 March 2018 |

Empowering and enhancing the position of women in energy

 

What difference can women make in energy, investment and geopolitics?